đầu tư
Để đầu tư thành công, Warren Buffett tư duy về tiền bạc như thế nào?
Warren Buffett tự hỏi bản thân câu này: Nếu ngày mai, thị trường đóng cửa trong 10 năm, liệu mình có vui vẻ giữ cổ phiếu này suốt thời gian đó không?
Đọc thêm...