khởi nghiệp
Nguyên nhân thất bại của mọi startup mà hiếm người thừa nhận: Do bạn chưa đủ giỏi, chỉ vậy thôi!
Nguyên nhân thất bại thì có hàng nghìn nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguyên nhân gốc rễ nhất, là chính bạn.
Đọc thêm...  
3 lời khuyên xương máu giúp Startup Việt 'có cửa' sống sót khi đứng trước lưỡi hái tử thần
Với những người sắp khởi nghiệp, hoặc đang khởi nghiệp gặp khó khăn, hãy bình tĩnh mọi thứ đều có cách cả, ăn thua bạn dám thay đổi hay không mà thôi.
Đọc thêm...  
5 nghịch lý mà bất cứ nhà sáng lập nào cũng cần ghi nhớ nếu muốn khởi nghiệp thành công
Các công ty khởi nghiệp thất bại vì nhiều lý do, nhưng đa phần là vì 2 nguyên nhân chủ yếu: họ không làm ra cái mà người ta sẵn sàng trả tiền mua, hoặc họ không cho người khác biết sự tồn tại của mình một cách kinh tế.
Đọc thêm...  
5 nghịch lý mà bất cứ nhà sáng lập nào cũng cần ghi nhớ nếu muốn khởi nghiệp thành công
Các công ty khởi nghiệp thất bại vì nhiều lý do, nhưng đa phần là vì 2 nguyên nhân chủ yếu: họ không làm ra cái mà người ta sẵn sàng trả tiền mua, hoặc họ không cho người khác biết sự tồn tại của mình một cách kinh tế.
Đọc thêm...