qr
Cuộc đua giữa các ngân hàng về thanh toán qua mã QR
Sự phát triển của thanh toán điện tử nói chung và thanh toán di động nói riêng tính đến thời điểm hiện nay là nhờ có hệ sinh thái 4 trụ kiềng "Nhà nước - Ngân hàng - Doanh nghiệp - Khách hàng".  
Đọc thêm...