sản phẩm sáng tạo
Shark Khoa: Cuốn sách 'Chiến lược đại dương xanh' đã hết thời rồi!
Trong khi Chủ tịch Nissan Motor lại khẳng định: Chiến lược đại dương xanh trở thành cuốn sách kinh doanh mà mọi giám đốc điều hành cũng như mọi sinh viên ngành Quản trị kinh doanh cần phải đọc.
Đọc thêm...