văn hóa phương nam
Bí tiền, Phương Nam quyết định tháo chạy khỏi CGV đổi lấy 160 tỷ đồng
Phương Nam quyết định đem 12,5% vốn tại CGV ra bán cho một công ty vừa thành lập chưa đầy 2 tháng với giá 160 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được dùng để trả nợ.
Đọc thêm...