Mua bán sát nhập


Rộ tin nhà đầu tư ngoại thâu tóm Hanoimilk

Báo quốc tế đưa tin công ty thực phẩm Tiga Pilar sẽ hoàn tất thương vụ mua cổ phần của Hanoimilk trong thời gian ngắn, song đại diện doanh nghiệp chưa xác nhận thương vụ này.

Đọc thêm...
 •  
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  > 
 •  >> 
 •  

Trang 8/8