CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MBCapital) và Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) cùng đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB).  

MBCapital và quỹ JAMBF đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu MBB
Thời gian giao dịch từ ngày 14/12/2015 đến ngày 12/01/2016. Nếu giao dịch thành công, MBCapital sẽ nắm 1 triệu cổ phiếu MBB (tương đương 0,06%) và JAMBF sẽ nắm giữ 1 triệu cổ phiếu MBB (tương đương 0,06%).
Giá cổ phiếu MBB trong 1 tháng qua đã giảm từ mức 15.000 đồng/cp xuống 14.000 đồng/cp.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: