Khóa học làm giàu


Khóa học - Quan hệ công chúng

Khóa học - Quan hệ công chúng

  Khoá học này sẽ trang bị cho các cấp lãnh đạo và chuyên viên PR kiến thức hữu ích trong quan hệ công chúng nhằm xây dựng và gìn giữ hình ảnh của công ty và thương hiệu với chi phí hợp lý; truyền tải hình ảnh đến khách hàng và các nhóm công chúng quan trọng của tổ chức; đồng thời biết cách xử lý khủng hoảng một cách chuyên nghiệp để bảo vệ hình ảnh công ty trong chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Khóa học - Xây dựng đội nhóm

Khóa học - Xây dựng đội nhóm

  Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những bí quyết để xây dựng đội nhóm thành công và những giải pháp tối ưu để khắc phục những hạn chế trong việc .

Đọc thêm...

Khóa học - Hành vi người tiêu dùng

Khóa học - Hành vi người tiêu dùng

  Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những bí quyết tiếp cận và hiểu rõ về hành vi người tiêu dùng như: giới thiệu về hành vi và bản chất người tiêu dùng, xem xét nhiều cách ra quyết định mua hàng khác nhau của người tiêu dùng và những nhân tố tác động đến họ, tìm ra cách tốt nhất để tiếp cận đối tượng người tiêu dùng hiện đại mà chủ yếu là giới trẻ.

Đọc thêm...

Khóa học - Đầu tư chiến lược

Khóa học - Đầu tư chiến lược

  Khóa học cung cấp cơ sở để hiểu rõ lợi nhuận và rủi ro của việc đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, vàng, trái phiếu và USD. Cả lớp sẽ thảo luận các nguyên tắc và chiến lược đầu tư giúp gia tăng nguồn vốn một cách sáng suốt và đem lại hiệu quả. Trọng tâm của khóa học là phương pháp ra quyết định có tính hệ thống khi đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam, chứng khoán và những tài sản có giá trị khác.

Đọc thêm...
Khóa học - Thay đổi và phát triển tổ chức

  Khóa học này mô tả và ứng dụng quy trình phát trển tổ chức, các phương pháp giúp thay đổi tổ chức, cũng như phân tích các nỗ lực thực hiện thay đổi, xem xét và thay đổi các sai lầm thường gặp trong việc phát triển tổ chứ một cách hiệu quả.

Đọc thêm...

Khóa học - Kỹ năng lãnh đạo

Khóa học - Kỹ năng lãnh đạo

  Quản lý nghĩa là phải lên kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực, nhưng nguồn lực quan trọng nhất là nhân viên của bạn! Bạn có biết cách lập mục tiêu, tạo động lực và kèm cặp để nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu đó không? Bạn có biết cách điều hành hiệu quả các cuộc họp và giải quyết các xung đột xảy ra không? Bạn sẽ học được những kỹ năng này và nhiều điều hơn nữa để đẩy nhanh và mở rộng sức ảnh hưởng và thành công của mình!

Đọc thêm...

Quản trị marketing hiện đại

Quản trị marketing hiện đại

  Sự bùng nổ Internet và tác động mạnh mẽ của nó lên xã hội và người tiêu dùng làm cho sức mạnh cạnh tranh chính của nhiều Marketer từ việc dựa trên ngân sách trở nên chuyển sang dựa trên kiến thức chuyên môn    

Đọc thêm...
 •  
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  > 
 •  >> 
 •  

Trang 7/9