Khóa học làm giàu


Khóa học quản lý hành chính - nhân sự

Khóa học quản lý hành chính - nhân sự

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 4 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

    Trung tâm:VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU Á    Ngày khai giảng: 15/10 hàng năm    Tần suất khai giảng: 1lần/năm    Thời lượng: 3 năm/khóa    Học phí: 407 USD/1 học kỳ/6 tháng    Liên hệ: 18A2 Cộng Hoà, P.12, Q.TB, ĐT: 6296.1388-6296.1390; 177Bis2 Cao Thắng, Q.10, ĐT: 3868.0269-3868.0270

Đọc thêm...
Khóa học phân tích và thẩm định dự án đầu tư

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 1,5 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...
Khóa học chuyên viên phát triển & đào tạo nhân sự

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 1,5 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...

Khóa học thư ký & trợ lý giám đốc

Khóa học thư ký & trợ lý giám đốc

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 5 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...
Ứng dụng BSC và KPI trong đánh giá nhân sự - Khai giảng 7/10/2011

Trung tâm:EduViet Corporation    Ngày khai giảng:    Tần suất khai giảng: 1 tháng/2 khóa    Thời lượng: 4 buổi    Thời gian học: Học vào các chủ nhật    Học phí: 3.300.000 VNĐ/HV.

Đọc thêm...
CPO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp ( khai giảng hàng tháng ) - 16/10/2011

Trung tâm:EduViet Corporation    Ngày khai giảng:    Tần suất khai giảng: 01 khóa/tháng    Thời lượng: 18 buổi    Học phí: 8.900.000 VND/HV    Văn bằng/Chứng chỉ : Chứng chỉ    Liên hệ: HOTLINE: 0988 825 525

Đọc thêm...
 •  
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  > 
 •  >> 
 •  

Trang 7/8