Khóa học làm giàu


Quản trị tinh gọn - LEAN

Quản trị tinh gọn - LEAN

   Trung tâm:Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Nghề - SMETAD    Ngày khai giảng:    Thời lượng: 08 buổi (4 tiết/buổi).    Thời gian học: Các ngày chủ nhật từ 8h30 - 11h30 và 13h30 - 16h30

Đọc thêm...
 •  
 •  << 
 •  < 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  > 
 •  >> 
 •  

Trang 8/8