Khóa học làm giàu


Khóa học - Kỹ năng lãnh đạo

Khóa học  - Kỹ năng lãnh đạo

  Quản lý nghĩa là phải lên kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực, nhưng nguồn lực quan trọng nhất là nhân viên của bạn! Bạn có biết cách lập mục tiêu, tạo động lực và kèm cặp để nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu đó không? Bạn có biết cách điều hành hiệu quả các cuộc họp và giải quyết các xung đột xảy ra không? Bạn sẽ học được những kỹ năng này và nhiều điều hơn nữa để đẩy nhanh và mở rộng sức ảnh hưởng và thành công của mình!

Đọc thêm...

Quản trị marketing hiện đại

Quản trị marketing hiện đại

  Sự bùng nổ Internet và tác động mạnh mẽ của nó lên xã hội và người tiêu dùng làm cho sức mạnh cạnh tranh chính của nhiều Marketer từ việc dựa trên ngân sách trở nên chuyển sang dựa trên kiến thức chuyên môn    

Đọc thêm...

Khóa học quản lý hành chính - nhân sự

Khóa học quản lý hành chính - nhân sự

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 4 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...

Quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

    Trung tâm:VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU Á    Ngày khai giảng: 15/10 hàng năm    Tần suất khai giảng: 1lần/năm    Thời lượng: 3 năm/khóa    Học phí: 407 USD/1 học kỳ/6 tháng    Liên hệ: 18A2 Cộng Hoà, P.12, Q.TB, ĐT: 6296.1388-6296.1390; 177Bis2 Cao Thắng, Q.10, ĐT: 3868.0269-3868.0270

Đọc thêm...
Khóa học phân tích và thẩm định dự án đầu tư

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 1,5 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...
Khóa học chuyên viên phát triển & đào tạo nhân sự

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 1,5 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...

Khóa học thư ký & trợ lý giám đốc

Khóa học thư ký & trợ lý giám đốc

    Trung tâm:Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế CED    Ngày khai giảng: 10.10.2011    Thời lượng: 5 tháng    Thời gian học: Thứ 2/4/6 hoặc thứ 3/5/7 (8g15 -> 11g00 hoặc 13g30 -> 16g15 hoặc 18g00 -> 20g45) hoặc Chiều Thứ 7 (13g30 -> 17g30) & Sáng CN (7g30 -> 11g30)

Đọc thêm...

Trang 9/10