Hợp tác làm ăn


Quilling - Nghệ thuật tạo hình từ giấy

Quilling - Nghệ thuật tạo hình từ giấy

  Lý do đầu tiên và cũng là động lực thôi thúc nhóm sinh viên trường Đại học Ngoại thương triển khai dự án “Phát triển nghệ thuật Quilling – Nghệ thuật trang trí bằng giấy” xuất phát từ thực tế - nhu cầu làm đẹp trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Đọc thêm...
  •  
  •  << 
  •  < 
  •  1 
  •  2 
  •  > 
  •  >> 
  •  

Trang 2/2