• Con đường làm giàu

'Quả ngọt' từ những mô hình sạch

'Quả ngọt' từ những mô hình sạch

Hạn chế sử dụng phân và thuốc hóa học, nhiều nhà nông ở ĐBSCL áp dụng sản xuất nông sản theo hướng sạch, an toàn và đã thu được kết quả khả quan