Lượng người tham gia bán hàng đa cấp, theo Bộ Công Thương, đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó mặt hàng bán chủ yếu vẫn là thực phẩm chức năng.

Theo Bộ Công Thương, lượng người tham gia bán hàng đa cấp đang hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 là khoảng 500.000 người, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2015 (1,16 triệu người). Trong khoảng thời gian này, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp các loại thuế với tổng số tiền là 452,5 tỷ đồng. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp chủ yếu là: thực phẩm chức năng (51,27%), mỹ phẩm (31,65%), đồ gia dụng (12,33%).

Đến nay, cơ quan quản lý đã “xóa sổ” 25 công ty đa cấp, nên số doanh nghiệp hoạt động chỉ còn 42 so với con số 67 công ty năm 2015.  Trong số 25 doanh nghiệp bị xóa sổ, có 14 công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, 11 doanh nghiệp tạm ngừng và chấm dứt hoạt động.

6 tháng đầu năm 2016, doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu của các doanh nghiệp nước ngoài là khoảng 1.800 tỷ đồng (chiếm 45% thị phần), doanh thu của các doanh nghiệp trong nước là khoảng 2.200 tỷ đồng (chiếm 55%). Các doanh nghiệp đã tiến hành chi trả tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác với số tiền gần 712 tỷ đồng cho người tham gia.

con-nua-trieu-nguoi-tham-gia-ban-hang-da-cap

Hiện còn khoảng 500.000 người tham gia bán hàng đa cấp, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ. 

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, thời gian qua, hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biến tướng, ảnh hưởng đến người dân tham gia mạng lưới. Trong đó, một số doanh nghiệp tuy có bán hàng theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc những đơn vị sử dụng phương thức đa cấp để kinh doanh dịch vụ hoặc huy động tài chính.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã kiểm tra, khởi xướng điều tra 65 vụ việc đối với các công ty bán hàng đa cấp, xử phạt 64 trường hợp với tổng tiền phạt là hơn 11 tỷ đồng.  

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 42/2014 để trình Chính phủ ban hành vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 với các định hướng cơ bản như: minh bạch hóa hoạt động bán hàng đa cấp, nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý ở địa phương đối với hoạt động bán hàng đa cấp… 

Trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ triển khai sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục theo dõi, kiến nghị cơ quan chủ trì nghiên cứu, bổ sung quy định về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vào bộ Luật Hình sự 2015. Cùng với đó là việc tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. 

Nguồn Vnexpress