1. Nhiều Distributor cho rằng người ta ký kết với Công ty. Bạn phải nhớ rằng, người ta ký kết với Bạn.

2. Sai lầm duy nhất không thể chấp nhận được trong kinh doanh theo mạng – là ngừng không ký người mới vào mức 1.

3. Các nhà chuyên nghiệp kinh doanh theo mạng xây dựng được các tổ chức lớn nhỏ vào các buổi giới thiệu (Các buổi hội thảo lớn, hội thảo tại nhà, tư vấn 1-1, 2-1). Không có giới thiệu, lớp học, hội thảo và các sự kiện thì ngay một tổ chức nhỏ cũng không thể xây dựng được.

4. Luôn phải cập nhật thông tin mới cần thiết, phải nhớ rằng trong kinh doanh theo mạng, tuần nào cũng có thông tin mới. Vì thế mỗi tuần Bạn đều phải gọi điện cho sponsor của mình và sau đó phải truyền các tin mới đó theo mạng của mình.

5. Trên đời chỉ bán được hai thứ: cái thứ nhất chính là Bạn, cái thứ hai là cái mà người ta muốn mua. Nếu người ta không mua gì của Bạn thì tức là Bạn mời hai thứ này kém quá. “Hãy tìm hiểu xem anh ta cần gì, chỉ cho anh ta biết phải làm thế nào và anh ta sẽ tự thực hiện điều đó”.

6. Người ta sẽ luôn kêu sản phẩm mắc quá. Thay vì Thanh minh thì bạn thận trọng trả lời người mua rằng trước hết, Bạn đến để giúp anh ta, thứ hai là sản phẩm này vô giá, và thứ ba sản phẩm này cần cho anh ta ngay bây giờ. Hãy biết yêu quý bản thân mình và biết đầu tư cho mình ngay từ ngày hôm nay.

7. Khi mời người vào kinh doanh theo mạng, hãy nói là Bạn đã mở doanh nghiệp riêng của mình và Bạn muốn người quen của Bạn cũng cùng tham gia. Phải có nghệ thuật khêu gợi cho đến khi người ta đến gặp mặt.

8. Đừng cung cấp cho Distributor ngay một lúc quá nhiều thông tin, bởi vì ai cũng chỉ có thể tiếp nhận thông tin với 1 hay 2 chủ đề. Trong kinh doanh theo mạng người ta cứ hay cố nhồi nhét cho người mới vào thật nhiều kiến thức về lý luận và làm cho người ta quá tải. Thông tin phải cung cấp từ từ, theo từng giai đoạn.

9. Các nhà tâm lý học Mỹ đã chứng minh rằng người hay biểu lộ tình cảm sẽ thành công hơn là người trí thức. Kinh doanh theo mạng – đó là doanh nghiệp của xúc cảm.

10. Trong hành động hàng ngày và trong đào tạo, hãy sử dụng Quy tắc vàng của kinh doanh theo mạng TUYỂN CHỌN, BÁN HÀNG, ĐÀO TẠO.

Theo KDTM