Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì hy vọng đó không phải lần cuối cùng.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ tại Bạn bán mình quá kém.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ tại Bạn chưa biết người ta muốn gì.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ tại Bạn ít kiến thức quá.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ tại chính Bạn còn chưa tin điều đó.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ tại họ chưa nghe thấy Bạn, và Bạn chưa nghe thấy họ.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ để Bạn có thêm kinh nghiệm.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì hãy nhớ rằng: họ nói không với chính mình, chứ không phải nói với Bạn.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì bí mật ẩn ở đâu? Không có bí mật nào cả, chỉ đơn thuần họ nói không.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì đừng bắt đầu câu chuyện mà không có hưng phấn.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì hãy đi tìm từ vâng.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì Bạn còn chưa qua hết con số thống kê.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ vì đây là một trò chơi.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì hãy xem lại kỹ thuật nói chuyện.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ vì Bạn làm việc thiếu sponsor.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ vì bạn còn chưa chuyên nghiệp.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì hãy tự bảo: “Vâng, không, xin mời người tiếp theo”.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì người đó đang tìm kiếm cái khác với điều Bạn đề nghị.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì Bạn không cần người đó.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì Bạn không cùng đường với người đó.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì Bạn hãy suy nghĩ tích cực.

Ÿ Nếu người ta nói với Bạn không, thì chỉ tại Bạn cha đưa ra đủ lý lẽ và sự kiện.
- Đây là doanh nghiệp thống kê chứ không phải doanh nghiệp thuyết phục. Đừng có chèo kéo, xin xỏ, lạy lục hay thuyết phục ai cả rằng kinh doanh theo mạng là một doanh nghiệp độc đáo. Tự hạ mình trước những người không nghe thấy Bạn là vô nghĩa.

Hãy làm điều mà Bạn e ngại nhất, Bạn sẽ chiến thắng được nỗi sợ hãi.

Theo KDTM