Vừa qua, Bộ Tài chính đã trình lên Chính phủ phương án giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

DN khởi nghiệp có thể chỉ đóng thuế thu nhập 15% - 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình 5 nội dung liên quan tới các giải pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lên Chính phủ. Trong đó, đáng lưu ý là giải pháp giảm thuế suất thuế TNDN cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừavới 2 phương án áp dụng thuế suất phổ thông được đưa ra là 17% hoặc 15% từ mức thuế đang áp dụng hiện nay là 20%.

Với DN khởi nghiệp, Bộ Tài chính cũng đề xuất sẽ áp dụng mức thuế suất phổ thôngở hai mức là 15% hoặc 17%.

Đề xuất này được Bộ Tài chínhđưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, Việt Nam xuất hiện làn sóng mới nhằm hỗ trợ các cá nhân tham gia khởi nghiệp bằng việc hình thành DN. Loại hình DN này được cho làsẽ góp phần tạo tăng trưởng kinh tế cũng như tham gia vào việc phát triển kinh tế và xã hội. Mặt khác, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh và khuyến khích DN, cá nhân khởi nghiệp nên xu hướng sắp tới sẽ tiếp tục hình thành thêm nhiều DN khởi nghiệp mới.

Bộ Tài chính cũng chỉ rõ2 phương án đề xuất giảm thuế dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách năm 2016 - 2020 nhưng sẽ được bù đắp tăng thu từ các loại thuế gián thu và thuế thu nhập cá nhân vì số tiền thuế được giảm sẽ được sử dụng vào tiêu dùng và đầu tư. Đồng thời, việc giảm thuế sẽ góp phần tăng thu từ thuế TNDN vào giai đoạn tiếp theo do DN có điều kiện để tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

“Ở Việt Nam, số lượng DN nhỏ và vừahiện chiếm trên 90% tổng số DN đang hoạt động và đang giữ một vị trí không thể thay thế trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Vì vậy, chính sách thuế cũng là một trong những công cụ hỗ trợ cần tính tới. Ví dụ như ở Hàn Quốc, mức thuế suất ở mức 10 - 20% tùytheo thu nhập. Ở Trung Quốc, mức thuế suất là 20% với DN công nghệ cao dựa trên tiêu chí công nghệ”, Bộ Tài chính cho biết.

Nguồn 24h