Công ty CP Bamboo Capital (BCG) đã  ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty CP Thành Vũ Tây Ninh (TVTN). Đây là thỏa thuận hợp tác thứ  2 trong tháng cuối năm qua.

BCG sẽ tư vấn tài chính và đầu tư vào Thành Vũ Tây Ninh

Theo đó, hai bên sẽ hợptác triển khai các hoạt động thương mại, tìm kiếm đối tác hỗ trợ nâng cao năng lực xuất khẩu cho TVTN. BCG sẽ là đơn vị tư vấn thu xếp tài chính, tư vấn M&A cho TVTN với công ty cùng ngành để nâng cao năng lực về sản xuất và năng lực về vốn. Đồng thời BCG sẽ chủ trì và phối hợp với TVTN lựa chọn đơn vị tư vấn cho TVTN thực hiện các thủ tục niêm yết chứng khoán trong năm 2016.

TVTN thống nhất để BCG tham gia đầu tư với tỷ lệ nắm giữ chi phối trên 50% trong năm 2016.

Thành Vũ Tây Ninh là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chế biến tinh bột sắn, tinh bột sắn biến tính, sắn lát và các mặt hàng nông sản khác và kinh doanh mua bán vật tư thiết bị ngành tinh bột.

TVTN là công ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu sang thị trường Nhật- một trong những thị trường khắt khe trên thế giới. Tổng công suất hiện tại của TVTN là 50.000 tấn sản phẩm/năm, năng lực sản xuất của nhà máy có thể khai thác tối đa là 180,000 tấn/năm; công suất chế biến tinh bột sắn biến tính là 30,000 tấn sản phẩm/năm, tương ứng doanh thu hàng năm từ 15-25 triệu USD.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán