Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án đầu tư xây dựng Tháp Truyền hình Việt Nam giữa Đài Truyền hình Việt Nam (THVN), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Tập đoàn BRG vừa được tổ chức tại Hà Nội. 

BRG tham gia đầu tư Tháp truyền hình

Ông Lại Văn Đạo, Tổng giám đốc SCIC cho biết, ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực, Tổ công tác SCIC sẽ phối hợp với Ban chuẩn bị đầu tư Dự án của VTV và BRG thống nhất nội dung các hồ sơ liên quan tới thành lập công ty cổ phần.

Trong quá trình chuẩn bị, các bên sẽ cùng tham gia, làm việc với đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư, các cơ quan chức năng để xây dựng phương án đầu tư Tháp truyền hình có hiệu quả và triển khai các công tác có liên quan.

Dự kiến, độ cao của Tháp Truyền hình Việt Nam là 636 m. Đây là dự án có tầm cỡ quốc tế và thuộc loại cao nhất trên thế giới, có tính chất đặc thù, vì thế, trong quá trình chuẩn bị cũng như thực hiện đầu tư cần có cơ chế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định về vốn đầu tư, hình thức giao đất và phương thức chọn nhà thầu nhằm đạt được hiệu quả tối ưu.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán