Từ ngày 1/6, Vietnam Airlines sẽ có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới.

Ngay sau đại hội thường niên 2016 của Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) diễn ra ngày 23/5 ở Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty đã họp và nhất trí thông qua ông Phạm Viết Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines do thay đổi công tác theo phân công của Bộ chính trị và ông Phạm Ngọc Minh thôi giữ chức Tổng giám đốc để bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Dương Trí Thành thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty để nhận chức Tổng giám đốc.

Ngày 1/6 tới, các quyết định sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là lần đầu tiên, sau khi cổ phần hóa, Vietnam Airlines tiến hành thay đổi chức vụ hàng loạt lãnh đạo.

vietnam-airlines-thay-doi-chuc-vu-hang-loat-lanh-dao

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trước đó, vào thời điểm diễn ra đại hội cổ đông thường niên 2016, cổ đông cũng thông qua bầu cử bổ sung ông Dương Trí Thành vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Về hoạt động đầu tư, Vietnam Airlines cho biết sắp hoàn tất việc đàm phán Hợp đồng mua bán cổ phần với Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holdings để tiến hành ký kết vào cuối tháng 5/2016. Sau khi hoàn tất giao dịch với ANA Holdings Inc, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phần để giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Nhà nước còn 75%, hướng tới giảm tiếp xuống 65% vốn điều lệ.

Năm 2016, Vietnam Airlines dự kiến đạt tổng sản lượng vận chuyển gần 20,1 triệu lượt khách; doanh thu hợp nhất là 77.800 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 62.900 tỷ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty 2.300 tỷ đồng.

Năm 2015, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch với tổng doanh thu đạt hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.048,8 tỷ, tăng hơn 70% so với kế hoạch 2015; tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu vượt hơn 73% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn 13 danh mục đầu tư ngoài ngành, đạt 98% tổng giá trị thoái vốn theo kế hoạch với tổng số tiền thu được là 819 tỷ đồng, cao hơn 2 lần giá trị đầu tư thực tế.

Nguồn Vnexpress