Hội đồng Quản trị của AIA vừa thông báo đã bổ nhiệm ông Ng Keng Hooi, người hiện đang làm Giám đốc Điều hành Khu vực của AIA làm Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn AIA  bắt đầu từ ngày 1/9/2017.

Mark Tucker ra đi, AIA công bố Tổng giám đốc điều hành mới

Ông Ng Keng Hooi có hơn 37 năm kinh nghiệm tại thị trường bảo hiểm châu Á và hiện là Giám đốc Điều hành Khu vực phụ trách nhiều các đơn vị kinh doanh quy mô lớn nhất của tập đoàn, cũng như toàn bộ Khối phân phối thông qua kênh đại lý của tập đoàn.

Chia sẻ trong thông báo mới được phát đi từ Tập đoàn, ông Ng Keng Hooi nói rằng, ông đặt mục tiêu đảm bảo việc chuyển giao thuận lợi và thành công, để toàn thể đội ngũ của AIA cũng đưa 2017 trở thành năm thành công nhất của tập đoàn.
Đồng thời, Tập đoàn cũng chính thức công bố thông tin, Tổng giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn đương nhiệm - ông Mark Tucker, đã quyết định rời vị trí lãnh đạo tại AIA để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tập đoàn của HSBC.

Theo ông Edmund Tse, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AIA, ông Mark Tucker là người đã có những đóng góp vô cùng to lớn và có ý nghĩa cho AIA, với tư cách là Tổng giám đốc Điều hành và Chủ tịch, kể từ khi HSBC chính thức phát hành cổ phiếu ra công chứng từ năm 2010.

Mark đã có những đóng góp lớn cho AIA trong vòng 7 năm qua, một giai đoạn mà tất cả các chỉ số tài chính và vận hành đều tăng vượt bậc, với giá trị hợp đồng khai thác mới của AIA đã tăng từ 667 triệu USD trong năm tài chính kết thúc ngày 30/11/2010 lên tới 2 tỷ 750 triệu USD trong năm tài chính kết thúc ngày 30/11/2016.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán