Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký mua vào 790.000 cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam, giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 15/1/2016 đến ngày 13/2/2016.

Đầu tư SCIC đăng ký mua 790.000 cổ phiếu VNM

Hiện tại giá cổ phiếu VNM đang giao dịch ở mức 121.000 đồng/CP, với mức giá này dự kiến SIC sẽ phải chi khoảng 95,6 tỷ đồng để mua hết số cổ phần đăng ký.

Sau giao dịch, SIC sẽ nắm giữ 790.011 cổ phiếu VNM (tương đương 0,066% vốn điều lệ), trong khi đó SCIC vẫn nắm giữ 541.054.080 cổ phiếu VNM, tương đương 45,08% vốn VNM.

Bộ Tài chính hiện đã rút lại quyết định truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của 8 doanh nghiệp sữa, trong đó có Vinamilk liên quan đến việc xác định biểu thuế của cơ quan hải quan với mặt hàng Anhydrous Milkfat nhập khẩu.

CTCP Chứng khoán TP.HCM HSC ước tính nếu không bị truy thu thuế thì KQKD 2015 của VNM đạt doanh thu thuần 39.896 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và LNST đạt 7.932 tỷ đồng, tăng trưởng 30,7% so với năm 2014.

 

Nguồn Tin nhanh chứng khoán