Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, tổ chức có liên quan đến một số lãnh đạo chủ chốt của Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE) đã mua thành công 12.995.510 cổ phiếu HHS.

Tài chính Hoàng Huy đã mua xong gần 13 triệu cổ phiếu HHS

Giao dịch đã được thực hiện nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tuần, từ ngày 10/8 đến 17/8.

Được biết, số cổ phiếu trên, Tài chính Hoàng Huy đã mua thỏa thuận qua sàn từ ông Đỗ Hữu Hậu, thành viên Hội đồng Quản trị của HHS là 12.695.510 cổ phiếu và mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ nhà đầu tư khác 300.000 cổ phiếu.

Như vậy, Tài chính Hoàng Huy đã nâng sở hữu tại HHS từ hơn 64,42 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,99% lên 80,41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,81%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán