Theo thông báo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), buổi chào bán cạnh tranh 9% vốn cổ phần của CTCP Sữa Việt Nam (VNM), tương đương 900 triệu USD (1.306 tỷ đồng) sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 12/12 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), thay vì kế hoạch dự kiến 2/12 trước đó.  Theo thông báo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) buổi chào bán cạnh tranh 9% vốn cổ phần của CTCP Sữa Việt Nam (VNM), tương đương 900 triệu USD (1.306 tỷ đồng) sẽ diễn ra vào 14h30 ngày 12/12 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose), thay vì kế hoạch dự kiến 2/12 trước đó.

SCIC lùi thời gian chào bán cổ phiếu Vinamilk

Đối tượng tham gia đợt chào bán là tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh của SCIC tại VNM. Thời gian cung cấp thông tin về đợt chào bán, nộp đơn và đặt tiền cọc dự kiến trong khoảng từ 23/11 đến 9/12.

Tổ chức tư vấn bao gồm liên danh tư vấn gồm có Công ty Morgan Stanley Asia (Singapore) Limited (Morgan Stanley), Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI), Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam (VinaCapital).

Theo đó, SCIC đề nghị các công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc chào bán cạnh tranh gửi Công văn đề nghị làm đại lý chào bán cho SCIC trước 17 giờ ngày 25/11/2016.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán