CTCP Hùng Vương (mã HVG – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.

HVG chuẩn bị chi 90 tỷ đồng mua 5 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, HĐQT HVG đã thông qua việc mua 5 triệu cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 18.000 đồng/CP, tương ứng dự chi tối đa 90 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày, sau khi nhận được chấp thuận của UBCK. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2014 (605 tỷ đồng).

Cổ phiếu HVG chốt phiên sáng 20/5 đang giảm 100 đồng về mức 17.200 đồng/CP.

Kết thúc quý I, HVG đạt 3.0120 tỷ đồng doanh thu thuần và 50,17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm tương ứng 16% và 67% so với cùng kỳ. Trong đó, phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 37 tỷ đồng, cũng giảm 66%.

Theo HVG, nguyên nhân lợi nhuận giảm sút mạnh là do trong quý I thời gian nghỉ lễ Tết Tây và Tết Âm lịch kéo dài làm cho doanh thu bán hàng giảm, trong khi công ty vẫn phải chi trả các chi phí tiền lương, lãi vay…làm cho chi phí tăng.

Năm 2015, HVG lên kế hoạch đạt doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng. Như vậy, HVG mới hoàn thành tương ứng 16% và 7% kế hoạch đề ra.

Tại thời điểm cuối quý I, HVG có 829 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 68% so với đầu năm. Hàng tồn kho nhích nhẹ 55 tỷ đồng, đạt 3.005 tỷ đồng, chiếm hơn 30% tổng tài sản. So với đầu năm, tổng tài sản đã tăng trên 9%, từ 9.025 tỷ đồng lên 9.844 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán