Ngày 10/9 tới, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2 (Codupha) sẽ tiến hành bán đấu giá 2.696.950 cổ phần, chiếm 14,76% số lượng cổ phần của Công ty. Giá khởi điểm dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần.

IPO Dược phẩm Trung ương 2: Số lượng đặt mua gấp đôi số cổ phần đấu giá

Theo thông báo từ HOSE, hiện có hơn 30 NĐT gồm 27 NĐT cá nhân và 3 tổ chức trong nước đăng ký mua, tổng số lượng đăng ký là hơn 6,2 triệu cổ phần. Trong đó, cá nhân đăng ký mua 2,15 triệu cổ phần và tổ chức đăng ký mua 4,05 triệu cổ phần. Như vậy, so với khối lượng bán đấu giá, lượng cổ phần đăng ký mua của Codupha cao gấp hơn 2 lần.

Bộ Y tế đã phê duyệt CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) là NĐT chiến lược của Codupha với giá không thấp hơn giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán