Năm 2015, Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) ước tính đạt 14.100 tỷ đồng doanh thu (tăng 4% so với kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 1.650 tỷ đồng (tăng 10% so với kế hoạch).  Năm 2015, Tổng CTCP Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) ước tính đạt 14.100 tỷ đồng doanh thu (tăng 4% so với kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 1.650 tỷ đồng (tăng 10% so với kế hoạch). 

PVD đặt kế hoạch lợi nhuận 2016 ở mức thấp

PVD cho biết, năm 2015, Tổng công ty đối diện với nhiều khó khăn, thử thách khi giá dầu thế giới thấp kỷ lục trong 11 năm qua dẫn đến khối lượng công việc ít, giá thuê giàn giảm từ 20 - 35% so với năm 2014.

Trước những dự đoán giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, năm 2016, PVD đặt mục tiêu doanh thu 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 640 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, so với mức thực hiện năm 2015, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2016 của Tổng công ty giảm mạnh.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2015 của PVD, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Quốc Khánh đã yêu cầu PVD sắp tới tìm cách đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm các cơ hội mới. Tập đoàn cam kết sẽ có những giải pháp thích hợp để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của PVD.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán