Ngày 29/1, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương sẽ thực hiện bán đấu giá 2.079.864 cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại sở GDCK Hà Nội, giá khởi điểm là 10.300 đồng/cổ phần.

Kinh doanh nước sạch Hải Dương sắp IPO

Số cổ phần trên tương đương với 6,52% vốn điều lệ sau khi Công ty cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến sau khi IPO là gần 319 tỷ đồng.

Giai đoạn 2012 - 2014, Công ty có doanh thu tăng trưởng đều, từ 210 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng và lên hơn 284 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu đạt trên 216 tỷ đồng (bằng 99,95% kế hoạch năm).

Giai đoạn 2016 - 2018, Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 339 - 406 tỷ đồng/năm, tỷ lệ chia cổ tức từ 3,12 - 5,02%/năm.

Theo phương án cổ phần hóa, số cổ phần Nhà nước sẽ nắm giữ chiếm 65% vốn điều lệ, tương đương hơn 20,7 triệu cổ phần; 5,4 triệu cổ phần sẽ được phân phối cho NĐT chiến lược; 3,6 triệu cổ phần dành cho cán bộ, công nhân viên mua ưu đãi và trên 2 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá nêu trên.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán