Theo Shanghaiist hôm 17/1, một công ty xây dựng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã xếp thành núi 10 triệu NDT (tương đương với 33,8 tỷ VND) để thưởng tết cho công nhân.

Đại gia xây dựng thưởng tết cả

Đại gia xây dựng thưởng tết cả

Đại gia xây dựng thưởng tết cả

Đại gia xây dựng thưởng tết cả

Đại gia xây dựng thưởng tết cả

Đại gia xây dựng thưởng tết cả

Nguồn 24h