Tại Lễ trao giải Sao Vàng Đất Việt 2015 diễn ra ngày 4/10, Tập đoàn Bảo Việt Bảo Việt đã giành cú đúp giải thưởng TOP10 doanh nghiệp tiêu biểu trách nhiệm xã hội và TOP100 Thương hiệu Việt Nam 2015. CTCK Bảo Việt (BVSC - đơn vị thành viên của Bảo Việt) cũng được vinh danh trong TOP200 Thương hiệu Việt Nam 2015.

Bảo Việt giành cú đúp giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Việc Bảo Việt đứng trong TOP đầu của giải thưởng Sao Vàng Đất Việt liên tục trong nhiều năm khẳng định uy tín thương hiệu đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm.

Tại thời điểm 30/06/2015, Bảo Việt có tổng tài sản hợp nhất đạt 50.792 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu là 12.759 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 731 tỷ đồng, hoàn thành 64,1% kế hoạch.

Bảo Việt hiện đang cung cấp hơn 120 sản phẩm bảo hiểm cùng các dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ và ngân hàng cho 17 triệu khách hàng.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Bảo Việt luôn chú trọng tới các hoạt động cộng đồng với tổng số tiền đầu tư đến nay đã lên tới khoảng 150 tỷ đồng, trong đó công tác xóa đói giảm nghèo thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ và đầu tư cho giáo dục, thế hệ trẻ chiếm tỷ trọng lớn với gần 80% ngân sách.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán