Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (DPM) cho biết, các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty đang được triển khai đúng, thậm chí vượt tiến độ đề ra.

DPM: Các dự án trọng điểm đúng và vượt tiến độ

Cụ thể, dự án sản xuất hóa chất UFC85 có tổng mức đầu tư 497 tỷ đồng được khởi công từ tháng 5/2014, hiện đang trong giai đoạn chạy thử cuối cùng để dự kiến bàn giao đi vào vận hành thương mại vào giữa tháng 11/2015, vượt tiến độ 3 tuần.

Bên cạnh đó, 2 dự án “Mở rộng nâng công suất phân xưởng NH3 Nhà máy Đạm Phú Mỹ” và “Sản xuất phân bón tổng hợp NPK theo công nghệ hóa học” với tổng mức đầu tư xấp xỉ 5.000 tỷ đồng, DPM đang tích cực phối hợp với các nhà thầu triển khai, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ vào năm 2017.

Đây là các dự án được đánh giá là mang tính bước ngoặt đối với DPM. Theo tính toán sơ bộ, khi các dự án này đi vào hoạt động, doanh thu của DPM sẽ tăng gấp rưỡi, khoảng 4.000 tỷ đồng/năm; lợi nhuận gia tăng 400 - 450 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng số tiền DPM đã giải ngân trong năm 2015 cho các dự án nói trên là 964 tỷ đồng. Trong quý IV, Công ty dự kiến sẽ giải ngân thêm khoảng 210 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán