Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức mới đây, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT khẳng định, trong chiến lược phát triển của HAGL năm nay sẽ tập trung phát triển ngành nuôi bò, vì đây là ngành mà HAGL đang có nhiều lợi thế.


Trang trại nuôi bò của HAGL tại Gia Lai
Báo cáo tài chính doanh thu năm 2014, HAGL đạt 5.340 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ nuôi bò thịt chiếm 46%, tương ứng với 2.475 tỷ đồng, ngành mía đường mang lại doanh thu 1.042 tỷ đồng, chiếm 34,1%. Từ nay đến cuối năm HAGL sẽ tăng thêm 13.000 con bò sữa, đồng thời xuất bán 60.000 con bò thịt. Đến cuối năm nay, dự kiến tổng đàn bò lên đến 100.000 con. Với những nguồn lực hiện tại, đàn bò thịt của HAGL sẽ lên đến 300.000 con trong năm 2016. Và doanh thu thuần trong năm 2015 sẽ tăng 75%, lãi trước thuế khoảng 2.100 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014.

Theo kế hoạch, HAGL sẽ không mở rộng diện tích ngành cao su mà tiếp tục chăm sóc hơn 42.500 ha cao su đã trồng, chăm sóc và thu hoạch 6.000 ha mía. Với cây cọ dầu, HAGL dự kiến sẽ trồng thêm 13.000 ha trong năm nay, cùng với việc lắp đặt thiết bị và hoàn thành nhà máy chế biến dầu cọ tại Campuchia. Đồng thời, HAGL triển khai trồng 3.000 ha bắp trong năm nay tại Lào và Campuchia, chủ yếu để phục vụ thức ăn cho chăn nuôi bò. Riêng mảng bất động sản tập trung xây dựng các dự án tại Myanmar.

Dự kiến tháng 7/2015, HAGL tiến hành niêm yết Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, được đổi tên từ Công ty CP cao su Hoàng Anh Gia Lai tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Đại hội đã ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới (2015 - 2020) và đi đến thống nhất năm tài chính 2014 chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%.

Nguồn DĐDN