NutiFood và Hoàng Anh Gia Lai (HAG) phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam phát triển nguồn nguyên liệu sữa đậu nành.

NutiFood hợp tác với HAGL phát triển nguyên liệu sữa đậu nành

Trong dự án liên kết phát triển nguồn nguyên liệu sữa đậu nành, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền sẽ nghiên cứu giống và trồng thực nghiệm để cho ra những loại đậu tương với năng suất cao, chất lượng tốt.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ dành quỹ đất khoảng 1.000 héc-ta để trồng đậu tương và trong 5 năm tới quỹ đất dự kiến lên tới 3.000 héc-ta.

NutiFood sẽ bao tiêu toàn bộ sản lượng đậu tương, dự kiến năm đầu tiên khoảng 2.500 tấn cho ra khoảng 3,5 triệu lít sữa đậu nành và khoảng 20.000 tấn trong những năm tiếp theo để sản xuất khoảng 185 triệu lít sữa đậu nành/1 năm.

Đồng thời với công bố dự án hợp tác này, vừa qua, CTCP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã cho ra mắt sản phẩm mới Nuti với nguyên liệu được cung cấp trang trại của Hoàng Anh Gia.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán