alt

Đội ngũ giáo viên: TS.Nguyễn Tuấn Quỳnh Phó Tổng Giám Đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
ThS.Đào Trung Kiên Tư vấn COO Công ty VinaBull - Giảng viên Khoa Ngân hàng - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Ông Nguyễn Ngọc Chương Phó Giám Đốc Phòng Thông Tin Thị trường Sở Giao Dịch Chứng Khoán HCM
Ông Vũ Bảo Vân Phó Tổng Gíam Đốc Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành.

Theo: hieuhoc.com