Kỹ năng lãnh đạo

Giáo sư Jeffrey Mueller

National University, California

Giờ: 8:30 – 12:00  

Ngày: 14-18/11/2011

Giảng viên:

PGS. TS. Jeffrey R. Mueller hiện là giảng viên hàng đầu về nghệ thuật lãnh đạo và quản trị tại trụ sở Sacramento thuộc National University, trường đại học tư thục lớn thứ hai tại California. Trước khi trở thành giảng viên đại học toàn thời gian, ông từng là sỹ quan cấp cao phụ trách nhân sự của lực lượng không quân Mỹ; giám đốc nhân sự và nhà tư vấn về tổ chức cho hơn 40 khách hàng bao gồm công ty CostCo và chính quyền bang California. Ông nhận bằng Cử nhân của Đại học Wisconsin, bằng Thạc sỹ quản lý hành chính công của Đại học Golden Gate, và bằng Tiến sỹ quản trị của Đại học Phoenix. Ông tham gia giảng dạy trực tuyến và dạy trực tiếp các khóa học về lãnh đạo, quản trị, xây dựng đội nhóm, quản trị nhân sự, đào tạo, hành vi tổ chức và phát triển tổ chức. Ông đã viết nhiều bài tham luận về phát triển kỹ năng lãnh đạo, thay đổi tổ chức và tuyển dụng đúng cách.

Tại sao nên tham dự khóa học?

Quản lý nghĩa là phải lên kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các nguồn lực, nhưng nguồn lực quan trọng nhất là nhân viên của bạn! Bạn có biết cách lập mục tiêu, tạo động lực và kèm cặp để nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu đó không? Bạn có biết cách điều hành hiệu quả các cuộc họp và giải quyết các xung đột xảy ra không? Bạn sẽ học được những kỹ năng này và nhiều điều hơn nữa để đẩy nhanh và mở rộng sức ảnh hưởng và thành công của mình!

Ai nên tham dự khóa học?

Nhân viên giám sát, quản lý, giám đốc, các nhà quản trị cấp cao và bất cứ ai đang chuẩn bị đảm nhận những trọng trách này.

Mục tiêu của khóa học:

    Phân biệt kỹ năng lãnh đạo với kỹ năng quản lý, đánh giá những lý thuyết hiện đại về nghệ thuật lãnh đạo và cách ứng dụng.
    Chứng minh mối liên hệ giữa sự lãnh đạo, ủng hộ lãnh đạo và hoàn cảnh.
    Phân tích và áp dụng bốn kỹ năng lãnh đạo quan trọng.
    Thảo luận và áp dụng mối quan hệ giữa lãnh đạo, văn hóa tổ chức và làm việc đội nhóm.
    Xem lại các phương pháp đánh giá và khen thưởng các nhân viên làm việc hiệu quả cao

Phương pháp giảng dạy:

Bài giảng/Thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên, phát tài liệu, thực hành các kỹ năng, các bài tập tự đánh giá bản thân và phân tích tình huống.

Cấu trúc khóa học:

Ngày 1 – Sự cần thiết phải có kỹ năng lãnh đạo

    Suy nghĩ lại vai trò lãnh đạo của bạn
    Mối tương giao giữa người lãnh đạo, những người ủng hộ lãnh đạo và hoàn cảnh
    Cân bằng và tối đa hóa hiệu quả công việc và con người
    Bốn kỹ năng lãnh đạo quan trọng
    Bài tập tự đánh giá bản thân và thảo luận

Ngày 2 – Văn hóa và Hiệu quả làm việc

    Các yếu tố tạo nên văn hóa công ty
    Xác định những lỗ hổng trong hiệu quả làm việc
    Đặt mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả
    Bài tập và thảo luận
    Tình huống điển hình: Hãng hàng không Scandinavian (SAS)

Ngày 3 – Thảo luận về những người ủng hộ (đi theo) lãnh đạo

    Động lực và làm việc theo nhóm
    Video: Làm việc theo nhóm và tạo động lực cho người khác
    Nhà lãnh đạo đóng vai trò người kèm cặp
    Bài tập thực hành kỹ năng kèm cặp
    Kế hoạch kèm cặp

Ngày 4 – Làm việc đội nhóm

    Tầm quan trọng của làm việc đội nhóm
    Những cuộc họp của các thành viên trong đội
    Những xung đột trong đội
    Bài tập 4

Ngày 5 – Dẫn dắt sự thay đổi

Theo royal.vn