.Thay Đổi & Phát Triển Tổ Chức

GS. Jeffrey Mueller

National University, USA

Giờ: 18:00-21:30

Ngày: 14-18/11/2011

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

GS. TS. Jeffrey R. Mueller hiện là giảng viên hàng đầu trong chương trình quản trị kinh doanh tại trụ sở Sacramento thuộc National University, hiện là trường đại học tư thục lớn thứ hai tại California. Trước khi trở thành giảng viên đại học, ông từng là sỹ quan phụ trách nhân sự của lực lượng không quân Mỹ; ông cũng đã từng giữ các vị trí quản lý cao cấp tại nhiều công ty như tổng giám đốc, giám đốc nhân sự và là một nhà tư vấn về tổ chức/quản trị/đào tạo cho hơn 40 khách hàng thuộc nhóm công ty tư nhân và nhà nước (bao gồm công ty CostCo và chính quyền bang California). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý, đào tạo, tư vấn và giảng dạy.

Ông nhận bằng Cử nhân xã hội học của Đại học Wisconsin, bằng Thạc sỹ quản lý hành chính công của Đại học Golden Gate, và bằng Tiến sỹ quản trị của Đại học Phoenix. Ông tham gia giảng dạy trực tuyến và dạy trực tiếp các khóa học về lãnh đạo, xây dựng và quản lý đội nhóm, quản trị nhân sự, đào tạo, hành vi tổ chức và phát triển tổ chức. Ông đã viết nhiều bài tham luận về kỹ năng lãnh đạo, thay đổi tổ chức, tuyển dụng, các đội nhóm ảo và quản lý hiệu quả công việc. Đây là lần thứ 7 ông sang Việt Nam giảng dạy cho Trường kinh doanh Hoàng gia.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

    Mô tả và ứng dụng quy trình phát triển tổ chức (PTTC) qua bốn bước.
    Xem xét và thực hành các kỹ năng cần thiết để trở thành một tác nhân thành công tạo ra sự thay đổi.
    Giải thích các phương pháp khác nhau được nhà tư vấn PTTC bên trong và ngoài công ty sử dụng.
    Minh họa và ứng dụng bảy phương châm giúp thay đổi tổ chức hiệu quả.
    Thiết kế mô hình chẩn đoán và bảng khảo sát cần thiết để phân tích các nỗ lực thực hiện thay đổi.
    Xem xét và tránh những sai lầm thường gặp của các nhà tư vấn PTTC.
    Giới thiệu và thể chế hóa các nỗ lực thực hiện thay đổi trong các tổ chức thực tế.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên/bài giảng của giảng viên, các tài liệu học, thực hành các kỹ năng, các bài tập để tự đánh giá bản thân và phân tích tình huống.
LỊCH HỌC

Ngày 1 – Giới thiệu về Phát triển Tổ chức (PTTC) và Quản lý Sự thay đổi

    Giới thiệu
    Định nghĩa PTTC  và những thay đổi không được chuẩn bị trước
    Phân biệt điểm mạnh và điểm yếu của các nhà tư vấn bên trong và ngoài công ty
    Xem xét các kỹ năng và vai trò mà các nhà tư vấn PTTC cần phải có
    Thực hành kỹ năng thực tế
    Tổng quan quá trình PTTC

Ngày 2 – Bước 1 của quy trình PTTC: Bắt đầu và Lập hợp đồng

    Xác định khách hàng và xây dựng sự cam kết của khách hàng
    Thực hành kỹ năng: viết một bản đề xuất thay đổi hiệu quả (hợp đồng)
    Xem xét các vấn đề về quan hệ cá nhân trong quá trình bắt đầu và lập hợp đồng

 Ngày 3 – Vượt qua thái độ chống đối sự thay đổi và bước 2 trong quy trình PTTC: Chẩn đoán

    Liệt kê các nguyên nhân khiến nhân viên chống lại sự thay đổi và những điều cần làm
    Xem xét và áp dụng bảy phương châm giúp thay đổi tổ chức một cách hiệu quả
    Thực hành kỹ năng vượt qua thái độ chống đối sự thay đổi
    Định nghĩa việc chẩn đoán và giới thiệu các phương pháp chẩn đoán

Ngày 4 – Chẩn đoán (tt) và bước 3 trong quy trình PTTC: Thiết kế phương pháp can thiệp

    Xem xét các mô hình về các cấp độ chẩn đoán: tổ chức, nhóm, cá nhân
    Xem xét các điểm mạnh và yếu của các phương pháp thu thập dữ liệu
    Thực hành kỹ năng thiết kế bảng khảo sát
    Giới thiệu và ứng dụng chu kỳ thu thập dữ liệu
    Giới thiệu các loại can thiệp theo từng cấp độ chẩn đoán

Ngày 5 – Bước 4 trong quy trình PTTC: Tiến hành can thiệp và đánh giá

    Xem xét và ứng dụng 5 đặc trưng chính của các can thiệp về PTTC
    Chọn những cách can thiệp phù hợp căn cứ trên dữ liệu chẩn đoán được
    Xem xét các phương pháp đánh giá hiệu quả của sự can thiệp
    Thực hành kỹ năng: lên kế hoạch cho hành động can thiệp bao gồm luôn việc đánh giá
    Tổng kết khóa học, ứng dụng và liên hoan.

Theo royal.vn