Khóa học: "Internet Marketing" được xây dựng để giúp doanh nghiệp kinh doanh thành công trên Internet, tiếp cận nhanh chóng đến khách hàng tiềm năng với chi phí thấp nhất.

Mục tiêu:
Tạo nên giá trị thực sự sau khi học viên tham gia khóa học:
- Hiểu được bản chất và hiệu quả của Internet Marketing
- Sử dụng, lựa chọn các công cụ Internet Marketing phù hợp với hoạt động kinh doanh.
- Kỹ năng sử dụng hiệu quả, tránh được sai lầm khi ứng dụng các công cụ Internet Marketing
- Khai thác tối đa lợi ích từ các công cụ miễn phí và vô tận trên Internet
Giảng viên:

1. Thầy Nguyễn Bình Minh - Phó trưởng khoa TMĐT – Đại học Thương Mại
2. Chị Mai Thu Trang – Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Vật Giá
3. Anh Cao Vi Long – Chuyên gia Marketing Công ty cổ phần Vật Giá

a160

a161

Theo khaigiang.vn