Chương trình nằm trong dự án hỗ trợ sinh viên – học sinh 2012:

Đào tạo và huấn luyện kỹ năng còn thiếu theo nhu cầu câu lạc bộ tại các trường trong TP.HCM

           Hỗ trợ miễn phí mọi mặt (giảng viên, giáo trình, tư vấn …) cho các câu lạc bộ.

Liên hệ tư vấn & hỗ trợ :   08 66797946 – 0978 263 986

Website: http://www.kdi.edu.vn