Xin trân trọng giới thiệu với Quý độc giả của www.lamgiau.edu.vn cuốn sách Kế sách làm giàu không khó  trên cơ sở nội dung chương trình Làm giàu không khó phát sóng hàng tuần trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam

409-ke-sach-lam-giau-khong-kho

Cuốn sách gồm 5 phần lớn, chia thành các chương mục nhỏ, từ nhóm khởi sự kinh doanh, tư tưởng kinh doanh, nghi binh, tâm lý cho đến bảo toàn kinh doanh.

Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là  những nguyên tắc ứug xử  hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta  đạt được thành quả chắc chắn và thường nhanh chóng hơn.

Việc phân nhóm kế sách  trong hệ thống này chỉ có tính chất tương đối. Theo đó  các kế sách trong từng nhóm thể hiện  rằng chúng được sử dụng phổ biến nhất trong các tình huống thuộc nhóm.

Việc vận dụng thành công các kế sách kinh doanh đòi hỏi sự linh hoạt trong các tình huống cụ thể của  đời sống kinh doanh, trong từng hoàn cảnh cụ thể và đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng.

Tải sách tại đây