Giáo trình học độc lập

Trung tâm:Học viện ERC Việt Nam
Ngày khai giảng:
Tần suất khai giảng: 6 lần/năm
Thời lượng: 12 tháng
Thời gian học: 1-2 ngày/tuần. 30h/môn
Học phí: 12.000 USD
Văn bằng/Chứng chỉ : Học viện Quản trị doanh nghiệp Úc châu (AIBA)
Liên hệ: www.erci.edu.vn

428

Học viện Quản Trị Doanh Nghiệp Úc Châu (AIBA) cung cấp nhiều giáo trình học độc lập bao gồm sách chuyên ngành và tài liệu, ngoài các đề tài chính cho từng môn học. Điều này giúp những sinh viên bận rộn có thể theo sát và sắp xếp được thời gian học phù hợp với bản thân.
Ngoài giờ học trên lớp, chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh 12 tháng còn cung cấp những buổi hội thảo chuyên đề hàng tuần. Sinh viên cần phải đọc và chuẩn bị bài học của mình trước buổi hội thảo để có thể tham gia, tương tác và thu được nhiều lợi ích trong môi trường học tập quốc tế.

Mỗi tháng một môn

Trong chương trình Quản trị Kinh doanh thông thường, nhiều môn học được giảng dạy với thời gian hơn 12 tuần.

Đối với một quản lý bận rộn, điều này làm cho việc học của họ dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động như công việc đột xuất và các vấn đề cá nhân có thể xảy ra trong suốt thời gian học.

Chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh 12 Tháng cung cấp mỗi tháng một môn. Điều này có nghĩa sinh viên chỉ cần tập trung một môn vào một thời điểm. Kỳ thi sẽ diễn ra một tháng sau khi bắt đầu môn học, tạo cho sinh viên có động lực và đạt kết quả cao.

ERC Việt Nam, cùng với AIBA, tự hào cung cấp các chương trình MBA sau đây:
•    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Tổng quát)
•    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Tài chính- Ngân hàng)
•    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Quản trị Marketing)
•    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Quản trị Du lịch & Khách sạn)
•    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (Quản Trị Nguồn Nhân Lực)

Yêu cầu:
•    IELTS 6.0 (6.5 từ 6.2011)
•    Kinh nghiệm làm việc
•    Thư giới thiệu
•    Phỏng vấn
Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài

Theo hieuhoc.com