Thương mại-bán lẻ là một trong những hoạt động gắn liền với lịch sử phát triển của con người. Trải qua hàng trăm năm, ngành bán lẻ đã có những tiến bộ vượt bậc từ loại hình bán lẻ (từ chợ truyền thống cho đến siêu thị hiện đại), đến công nghệ (bán hàng trực tiếp đến kinh doanh trực tuyến). Cùng với sự phát triển đó, một lượng lớn kiến thức, kinh nghiệm và cách thực hành tốt nhất (best practices) cũng được xây dựng và hệ thống hóa , biến lĩnh vực thương mại-bán lẻ thành một ngành đỏi hỏi chuyên môn có chiều sâu.

Tuy Việt Nam là một thị trường bán lẻ đầy tiềm năng với sức tiêu thụ của hơn 86 triệu dân, kiến thức chuyên môn và tính chuyên nghiệp của nhân sự vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, đỏi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc cho công tác huấn luyện, đào tạo.

Với cam kết vì sự phát triển của ngành bán lẻ Việt Nam và sự ủng hộ của nhiều chuyên gia trong ngành, Trường Thương mại A Plus được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong việc đào tạo và phát triển nhân lực cho ngành bán lẻ đầy tiềm năng và đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên nghiên cứu về chương trình khung của các nước phát triển như Singapore, Úc, Mỹ và phản biện bởi các chuyên gia trong ngành, theo định hướng ứng dụng thực tiễn đem đến cho người học những kĩ năng và kiến thức cập nhật nhằm đảm bảo cơ hội được tuyển dụng cao nhất.

A Plus tin rằng việc học không bao giờ ngừng lại. Vì thế, chúng tôi đã phát triển các chương trình đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau, giúp họ phát triển nghề nghiệp từ những vị trí khởi đầu cho đến các cấp quản lí cao hơn.

 Trường Thương mại A Plus

Hoàng Thị Tường Vinh

    Email: info@aplus.edu.vn

Theo khaigiang.vn