Các nhiệm vụ chính của Viện:

*      Nghiên cứu chiến lược phát triển, qui hoạch ngành Logistics, các chính sách, thể chế trong lĩnh vực Logistic, các chỉ số thống kê, qui trình chuẩn về giao nhận vận tải và dịch vụ Logistics.

*      Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiến tiến trong ngành Logistics, cung cấp  dịch vụ tư vấn ứng dụng các mô hình quản trị Logistics, hệ thống thông tin, các giải pháp Logistics cho các hội viên cũng như các doanh nghiệp khác.

*      Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực về Logistics, nâng cao kiến thức quản trị Logistics và Chuỗi Cung ứng cho hội viên, các nhà cung cấp dịch vụ Logistics cũng như người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế.
Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics

Hồ Thị Huyền Trang

    Điện thoại: (+84) 8 6297 3982 / 6297 3985 / 6297 3988
    Email:
    Website: www.logistics-institute.vn
    Địa chỉ: Lầu 11 - Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Theo khaigiang.vn