• Tài chính doanh nghiệp

SGO chào sàn Hà Nội

SGO chào sàn Hà Nội

Ngày 16/12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức lễ khai trương niêm yết 20 triệu cổ phiếu của CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (SGO).