Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời: Căn cứ vào các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC- BTP ngày 23-1-2004, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT được quy định như sau:
 
Người có hành vi bán hóa đơn GTGT cho người khác mà biết rõ mục đích sử dụng hóa đơn của người mua, nếu người mua bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nào (một trong các tội  lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điều 139 BLHS); tham ô tài sản (điều 278); buôn lậu (điều 153); trốn thuế (điều 161); tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả (điều 181) hoặc mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước (điều 268) thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tương ứng đối với người mua với vai trò đồng phạm.
 
Người có hành vi bán hóa đơn GTGT cho người khác mà không biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua hoặc khi bán có biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua nhưng không xác định được người mua, việc truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:
 
a. Trường hợp chứng minh được khi bán hóa đơn GTGT mà hóa đơn GTGT đã được ghi đầy đủ như đã mua bán hàng hóa thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội  tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả.
 
b. Trường hợp không chứng minh được hóa đơn GTGT đã được ghi đầy đủ như đã mua hàng hóa (hóa đơn GTGT còn nguyên như khi phát hành) thì người bán bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán tài liệu của cơ quan Nhà nước. Quy định này áp dụng với số lượng hóa đơn GTGT từ 50 số trở lên (thông thường mỗi số có 3 liên) hoặc dưới 50 số nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Theo các quy định vừa viện dẫn thì nếu một người không biết mục đích sử dụng hóa đơn của người mua; hóa đơn GTGT khi giao cho người mua chưa ghi nội dung gì, vẫn còn nguyên như khi phát hành; với số lượng 18 bộ (và chưa bị xử phạt hành chính hoặc chưa bị kết án về tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) thì khả năng người đó có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo: vntrades.com