Trả lời: Bạn là người nước ngoài có mở văn phòng đại diện tại Việt nam, bạn muốn mở rộng kinh doanh bằng cách thành lập công ty thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Điều kiện và thủ tục thành lập công ty thương mại cũng hoàn toàn giống với điều kiện và thủ tục thành lập các công ty khác.

Bạn phải có đề án đầu tư được cơ quan cấp phép đầu tư chấp nhận, bạn phải công bố số vốn của công ty bạn với cơ quan đầu tư. Và hình thức góp vốn của công ty bạn là 100% vốn nước ngoài hay liên doanh.

Sau cùng là loại hình doanh nghiệp mà bạn dự định thành lập. Về hồ sơ thành lập công ty cần tuân theo quy định của luật đầu tư. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép đầu tư thì giấy phép đầu tư chính là giấy phép đăng ký kinh doanh.

Theo: vntrades.com