Trả lời: Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Về việc bố trí người làm kế toán

Căn cứ quy định tại Điều 48 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và hướng dẫn tại Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh: Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Như vậy, trường hợp công ty của bạn chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì có thể cử người phụ trách kế toán và chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Về việc xử phạt hành chính

Điều 14 Nghị định 185/2004/NÐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực kế toán quy định như sau:
Điều 14. Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán theo quy định;
b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
c) Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
d) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán hoặc không đăng ký kinh doanh theo quy định, cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể;
b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Trân trọng!

Theo: luatdaitam.com