Qua hàng ngàn lượt câu hỏi thắc mắc về luật thuế GTGT. Chúng tôi mời quý khách hàng tham vấn nội dung sau:

  * Vừa qua, tôi có đi ăn cơm tại một quán cơm ở Đường phố Hà Nội, khi thanh toán tiền, quán cơm lập phiếu tạm tính và tính thuế GTGT 10% trên phiếu tạm tính chứ không phải là hóa đơn đỏ. Tôi thắc mắc thì nhân viên ở đây trả lời là do quy định của công ty. Điều này đúng hay sai?

- Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau: Bộ Tài chính đã có thông tư hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, theo đó: “Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định...”. Mặt khác, thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) cũng quy định: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định”.

Như vậy, dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT và bên cung cấp dịch vụ phải xuất hóa đơn GTGT. Trong trường hợp nêu trên, quán cơm chỉ lập phiếu tạm tính và tính thuế GTGT trên phiếu tạm tính là không đúng với quy định của pháp luật.

Theo: camnangphapluat.com