Trả lời:

Theo quy định tại Điều 18 nghị định số 89 :

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 14; khoản 3 Điều 15 của Nghị định này thì các hoá đơn đó không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT, không được tính vào chi phí khi tính thuế.

2. Tổ chức, cá nhân bị tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn khi:

a) Có hành vi mua, bán hoá đơn không đúng quy định tại nghị định này; b) Không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và thuế quy định tại nghị định này.

c) Thời gian tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày vi phạm tại điểm a khoản này bị phát hiện và từ ngày tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quyết định xử phạt tại điểm b khoản này. Nếu vi phạm được khắc phục trong thời gian sớm hơn 3 tháng thì việc tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn sẽ hết hiệu lực ngay sau ngày các vi phạm đã được khắc phục xong.

Trường hợp, quá thời hạn 3 tháng mà các vi phạm tại điểm a, b khoản này chưa được khắc phục thì áp dụng biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan Thuế có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mọi vấn đề cần trao đổi liên quan đến các thông tin nói trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với công ty luật Brandco để được biết thêm chi tiết.

Theo: camnangphapluat.com