Trả lời:

Quy định hiện hành về quản lý, sử dụng hoá đơn yêu cầu sử dụng theo thứ tự từ thấp đến cao, việc lật ngược quyển hoá đơn để ghi như trường hợp Bạn nêu có lẽ là rất hiếm khi xảy ra. Với hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính: Nếu vi phạm lần đầu, không gây ra hậu quả thì nhẹ nhất cũng là cảnh cáo; Từ lần thứ 2 hoặc có tình tiết tăng nặng thì bị phạt tiền. Mức phạt cụ thể với từng hành vi được quy định tại Thông tư số 120/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2002 về hoá đơn.

Để khắc phục hậu quả, DN cần nêu trong báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng nộp cơ quan thuế trong đó có đề cập tới hành vi này. Các số hoá đơn từ số 7 tới 49 vẫn được sử dụng và không phải huỷ.

Theo: camnangphapluat.com