Hỏi (H): Tại sao tôi cần có một kế họach chuyển đổi kinh doanh đúng quy tắc?
Đáp (Đ): Một bản kế họach chuyển đổi kinh doanh với các mục tiêu, các ưu tiên và các chiến lược sẽ tạo một sự chuyển đổi thành công. Tương lai của doanh nghiêp sẽ là một sự may rủi nếu không có một bản kế họach rõ ràng.

H: Tôi không chắc chắn rằng tôi đã sẵn sàng chuyển đổi kinh doanh hay chưa? Làm thế nào để nhận biết được thời điểm thích hợp?
Đ: Chuyển đổi kinh doanh là hình thức thiết lập và tiếp cận các mục tiêu. Bạn đã thành công với việc kinh doanh ban đầu của bạn chưa? Bạn có mong muốn kinh doanh những lĩnh vực khách ngòai lĩnh vực hiện tại của bạn không?

H: Tôi hiểu việc kinh doanh hơn ai hết. Vậy tại sao chính tay tôi không điều hành và tiến hành kế hoạch?
Đ: Đây là một quá trình phức tạp và đầy khó khăn đối với một cá nhân. Nếu bạn gặp phải các vấn đề về pháp lý, thuế hay quản trị rủi ro, bạn phải có các chuyên gia để xử lý chúng.

H: Những chuyên viên nào thích hợp cho một bạn chuyển đổi kinh doanh?
Đ: Phụ thuộc từng giai đoạn của sự chuyển đổi, có thể là: Kế toán viên cao cấp (CPA), Chuyên viên lập kế họach tài chính (CFP), Chuyên viên tư vấn kinh doanh, Nhà môi giới kinh doanh và Giám đốc ngân hàng.

H: Tại sao tôi cần một ban chuyển đổi kinh doanh?
Đ: Sử dụng ban chuyển đổi kinh doanh với các chuyên viên sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi lên kế họach, tiếp thị, đàm phán và tìm người mua hàng tiềm năng. Lập kế họach và thực thi sự chuyển đổi hoàn toàn mới mẻ đối với bạn trừ khi bạn đã trải qua sự liên kết kinh doanh, hoặc sự mua lại các công ty.

H: Tại sao tôi không nên thuê một giám đốc ngân hàng đầu tư để điều hành việc chuyển đổi này?
Đ: Không có một công ty quốc gia nào thực hiện tất cả các khâu của quá trình chuyển đổi, bạn nên tạo một so sánh nếu bạn phải trả giá cho nó.

H: Tôi có thể tìm những chuyên viên này ở đâu?
Đ: Kể cả khi bạn có một kế toán viên, nhà môi giới hay cố vấn tài chính, họ có thể không được đào tạo chuyên sâu lĩnh vực này. Bạn cần những chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi kinh doanh. Hãy tìm những lời khuyên từ kế toán, luật sư hoặc nhà môi giới của bạn, hoặc cơ quan thương mại địa phương thuộc ngành kinh doanh của bạn để kiếm những nhân viên bạn cần

H: Những tài liệu nào cần thiết để chuẩn bị cho sự chuyển đổi?
Đ:
• Các chứng từ tài chính
○ Chứng từ tài chính tối thiểu của 5 năm
○ Tài chính kiểm toán trong vòng 3 năm
○ Bản kê doanh thu và các vòng quay tiền mặt trong 2 năm
○ Chứng từ nộp thuế của 3 năm
○ Chứng từ bảo hiểm công ty
○ Các thông tin tài chính các nhân
• Danh sách khách hàng
• Danh sách nhà cung cấp và các mối quan hệ
• Các hệ thống điều hành và các thủ tục trong kinh doanh cho nhân viên và các bộ phận của công ty
• Các tài liệu pháp lý
• Các hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng.
• Quyền sở hữu trí tuệ và tài sản.

H: Nếu tôi vừa hoàn thành một số công đọan của quá trình chuyển đổi thì sao?
Đ: Các chuyên viên có thể tham gia vào bất cứ giai đọan nào của công cuộc chuyển đổi. Những chuyên gia đó có thể thống kê lại công việc bạn vừa hoàn thành, đưa ra các lời khuyên và có các hành động cần thiết để giúp bạn đi đúng đường. Thậm chí nếu bạn đã kết thúc quá trình chuyển giao, một chuyên viên lập kế hoạch tài chính vẫn có thể giúp bạn quản trị thịnh vượng (wealth management)

H: Tôi nên bắt đầu thế nào?
Đ: Có 4 giai đọan cho một kế hoạch chuyển đổi kinh doanh:
1. Giai đọan trước bán hàng
2. Định vị để bán hàng
3. Giai đọan kinh doanh
4. Quản trị thịnh vượng

Theo đuổi 4 giai đọan trên và những bước sau:
• Thu thập dữ liệu
• Ban cố vấn ban đầu
• Chọn các chuyên viên cho ban cố vấn
• Lập kế hoạch chuyển đổi kinh doanh và thực thi kế hoạch đó (khung thời gian thường từ 6 tháng đến 5 năm)
• Quản trị thịnh vượng để bao đảm sự an toàn tài chính trong tương lai.

Theo: doanhnhan.net